1. Z kurzu je možné sa odhlásiť písomne na adrese: eshop@chutodnaty.sk alebo telefonicky na čísle: 0915 852 776
  2. Účastník kurzu, ktorý sa odhlási najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu, obdrží celú čiastku, ktorú zaplatil za kurz. Čiastku obdrží spolu s dokladom o vrátení (dobropis k faktúre)  najneskôr do 30 dní po odhlásení.
  3. Účastník kurzu, ktorý sa odhlási najneskôr 72 hodín pred začiatkom kurzu, obdrží 50% čiastky, ktorú zaplatil za kurz. Čiastku obdrží spolu s dokladom o vrátení (dobropis k faktúre)  najneskôr do 30 dní po odhlásení.
  4. Účastník kurzu, ktorý sa odhlási 71 a menej hodín pred začiatkom kurzu stráca nárok na vrátenie peňazí za kurz.
  5. V prípade závažných nepredvídaných situácií, ktoré účastníkovi kurzu zabránia v účasti, posudzujeme a komunikujeme individuálne.
  6. Ak sa kurz nekoná z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených osôb, účastníci kurzu budú kontaktovaní pred začiatkom kurzu emailom a bude im ponúknutá možnosť vrátenia celej zaplatenej čiastky, alebo možnosť počkať na ďalší kurz kváskovania.
  7. Ak sa kurz nekoná z iného dôvodu, napríklad pandemická situácia, vyššia moc, iná nepredvídateľná situácia, účastníci kurzu budú kontaktovaní pred začiatkom kurzu emailom a bude im ponúknutá možnosť vrátenia celej zaplatenej čiastky, alebo možnosť počkať na ďalší kurz kváskovania.
  8. Ak si zákazník zakúpi kurz v zľave, vzniká mu nárok na vrátenie peňazí iba za podmienok, ktoré sú ustanovené v bode 6 a 7.