1. Z kurzu je možné sa odhlásiť písomne na adrese: management@chutodnaty.sk
  2. Účastník kurzu, ktorý sa odhlási najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu, obdrží celú čiastku, ktorú zaplatil za kurz. Čiastku obdrží spolu s dokladom o vrátení (dobropis k faktúre)  najneskôr do 30 dní po odhlásení.
  3. Účastník kurzu, ktorý sa odhlási najneskôr 72 hodín pred začiatkom kurzu, obdrží 50% čiastky, ktorú zaplatil za kurz. Čiastku obdrží spolu s dokladom o vrátení (dobropis k faktúre)  najneskôr do 30 dní po odhlásení.
  4. Účastník kurzu, ktorý sa odhlási 71 a menej hodín pred začiatkom kurzu stráca nárok na vrátenie peňazí za kurz.
  5. V prípade závažných nepredvídaných situácií, ktoré účastníkovi kurzu zabránia v účasti, posudzujeme a komunikujeme individuálne.